Harmonogram obchodów jubileuszu w dniu 15 października 2011r.:
 • 9.00 - Uroczysta Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela
 • 10.00 - ok.13.00 - Uroczysta Akademia podsumowująca obchody 100 lecia szkoły - sala gimnmastyczna
 • 13.00 - 15.00 - Zwiedzanie szkoły, wystaw, oglądanie kronik, spotkania w klasach
 • 15.00 - Obiad dla Absolwentów w Restauracji "Beskid"
 • 18.00 do późna - Spotaknie Absolwentów w Restauracji "Beskid" połączone z zabawą.
Koszt uczestnictwa w Zjeździe Absolwentów wynosi 125 zł od osoby w tym obiad, spotkanie wieczorne, gadżety jubileuszowe - 35 zł. Łączna kwota za udzial w obchodach to 125 zł. Można skorzystać osobno z każdej formy z odpowiednim dopiskiem na blankiecie wpłaty. Zainteresowane osoby uczestnictwem w Zjeździe Absolwentów prosimy o wpłacenie w/w kwoty na konto Rady Rodziców przy SP 21 w Zabrzu: BNP Paribas Fortis 7816 0014 6218 4395 9900 0000 01 z dopiskiem 100 lecie, rocznik ukończenia szkoły. Prosimy o dokonanie wpłat do 6 października 2011 r. - ostateczny termin
Ewentualne niejasności proszę weryfikować telefonicznie - 509340916
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych podczas Wyścigu rowerowego, który odbył się w Zabrzu 25.09.2011. Autorem wszystkich zdjęć jest Marek Wyleżoł. Zapraszamy do galerii.

Zapraszmy do wzięcia udziału w "XI Zabrzańskim Wyścigu Rowerowym Niezrzeszpnych", który odbędzie się w niedzielę 25 września 2011r. od godz. 13:00. Szczegóły na załączonym plakacie.

{mosimage}

Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury.

Materiały archiwalne

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.

  – zbiór dokumentów dotyczący Dóbr Ujazdu

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach.

 - Akta koncernu Borsig – Kokswerke.

– Zbiór Brolla

Archiwum parafialne kościoła pod wezwaniem św Jana Chrzciciela w Biskupicach

– Księgi metrykalne 1720 - 1869

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

– Dział archeologii. Stanowisko w Biskupicach


Źródła drukowane

Bronberg M., Najstarsze dokumenty w historii miasta Zabrze, W: Kroniki miasta Zabrze nr 7, 1979

Codex Diplomaticus Silesiae, t. XIV, Wrocław 1880

Drabina J., Horwat J., Jedynak Z., Bytom średniowieczny – przekazy źródłowe 1123 – 1492. Bytom 1985

Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, Kraków 1864

Maroń F., Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. W: Śląskie studia historyczno – teologiczne, R. 5 – 10, 1972 i następne

Wojtas M., Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego w roku 1598, Katowice 1938


Opracowania i artykuły.

Barszczewska K., 6 pułk piechoty w czasie III powstania śląskiego, W: Kroniki miasta Zabrze, R.4 1971

Blasczyk G., Ortschronik von Biskupitz, mpis, Muzeum Miejskie w Zabrzu

Bytom. Zarys rozwoju miasta, Warszawa – Kraków 1979

Cygan A., Biskupitz – Borsigwerk in Oberschliesen in Geschichts – Zahlen, mpis, Archiwum parafii pod wezwaniem św Jana Chrzciciela w Biskupicach

Dietz d’Arma L., Zabrze rozwój i przeobrażenia przestrzenne do XIX wieku, W: Kroniki miasta Zabrze, R6 1973

Dubiel P., Dzieje polskości miasta Zabrze, Zabrze 1949

Dzieje Śląska, Katowice 1963,

Frużyński A., Dzieje biskupickiego koncernu Borsigów 1854 – 1945, Zabrze 1995

Frużyński A., Poloczek A., Szczech B., Biskupice wczoraj i dziś, Zabrze 1993

R. Gerlich, Historia sztandaru bojowego b. 7 kompanii II baonu 6 p.p im. S. Czarnieckiego, Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, mpis

Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, t. IV, Warszawa 1972

Hindenburg O/S. Stadt der Gruben und Hutten, Essen 1979

Knossalla J., Die kirchen und schulgemeinde Biskupitz, W: Mitteilungen des Beuthener Geschichts und Museumverenis, R.1925

Knossalla J., Geschichte der Stadt Hindenburg, Katowice 1929

Knossalla J., Rody szlacheckie ziemi bytomskiej okolica Zabrza na Górnym Śląsku, Essen – Zabrze 1996

Knossalla J., Zur Geschichte von Biskupitz, Kreis Hindenburg. W: Oberschlesien, Jh 18, H 8, 1919

Kowalczyk A., Ballestremowie na Górnym Śląsku, Ruda Śląska 1993

Ledebur L., Adelslexikon der Preussischen Monarchie, Berlin 1855

Lis M., Górny Śląsk zarys dziejów do I wojny światowej, Opole 1986

Manteufel T., Historia Polski, Warszawa 1959

Pilnacek J., Rody stareho Slezska, Praga 1969

Popiołek K., Historia Śląska, Katowice 1972

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1875

Solger H., Der kreis Beuthen in Oberschliesen mit besonderen Berucksichtigung der durch Bergbau u. Hutten Betrib in ihm hervorgerufenem Eigenthumlichen Arbeiter und Gemeinde Verhaltnisse, Breslau 1860

100 lat kopalni Pstrowski w Zabrzu – Biskupicach, Zabrze 1963

Szczech B., Biskupice. Zarys dziejów, Zabrze 1997

Szczech B., Ilustrowana kronika Biskupic 1243 - 1993, Zabrze 1993

Szołtysek R., Paniówki, Katowice 1996

Szydłowski, Bytom J., Pradzieje i początki miasta, Bytom 1966

Triest F., Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1864

A. Widera, Parafia rudzka i biskupicka i ich dawniejsze i dzisiejsze stosunki, mpis, Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej

Zabrze zarys rozwoju miasta, Katowice 1967

Ziemmermann F., Beitrage zur Beschreibung von Schliesen, Brzeg 1783

Zapraszamy do galerii do obejrzenia zdjęć z festynu, który odbył się w Biskupicach 18.09.2011r.

Termin: 17.09.2011r godziny: 11:00-17:00

Teren: Gimnazjum Nr 20 ul. Kasprowicza 7 Zabrze Biskupice

Planowane atrakcje i przybliżone godziny:

 • 11:00 rozpoczęcie
 • 13:00-13:30 pokaz karate
 • 14:00- wóz strażacki
 • 15:00-16:00 pokaz psów policyjnych

Podczas festynu:

 • wioska średniowieczna, walki rycerskie, strzelanie z łuku, pokazy walki, pokaz strojów rycerski, gry i zabawy z epoki dla dzieci i dorosłych, przymierzalnia strojów średniowiecznych z możliwością zrobienia zdjęć przymierzalnia zbroi z możliwością zrobienia zdjęć, pokaz łucznictwa, strzelectwa (konkursy), prelekcja i pokaz stroju z epoki, nauka grania na rogu, salwy z hakownic, itp.
 • zespół muzyczny - występ zespołu muzycznego,scena muzyczna, sprzęt nagłaśniający.
 • opieka medyczna - pokaz udzielania pierwszej pomocy
 • gry i zabawy dla najmłodszych
 • udział Górnika Zabrze
 • rozgrywki sportowe
 • występy dzieci
 • oraz inne atrakcje