17.01.2018 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu odbył się XX Świąteczny Integracyjny Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 40 Specjalną w Zabrzu. Współorganizatorami byli:

  • Szkoła Podstawowa nr 20 w Zabrzu,
  • „Górnik” Zabrze,
  • Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Promocji, Turystyki i Sportu, Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
  • Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Zabrze,
  • Stowarzyszenie „Nasza Szkoła – Nasz Dom”.

W Ceremonii Otwarcia Turnieju wzięli udział: Pani Stanisława Stus – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu, Pan Marcin Kłak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu oraz „Jorguś” – maskotka „Górnika” Zabrze. Zawody w imieniu Pani Celiny Pająk – Naczelnika Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu otworzył Pan Krzysztof Nowiński.

Celem zawodów było podsumowanie sportowego roku 2017, wymiana doświadczeń, integracja przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz popularyzacja piłki nożnej.

W turnieju wzięło udział 6 szkół z Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” po 12 min. W 15 meczach padło 74 gole. Podczas zawodów „Jorguś” – maskotka „Górnika” Zabrze – dopingował wszystkich zawodników oraz rozdawał plany lekcji zabrzańskiej drużyny, a każdy uczestnik mógł zrobić z nim sobie pamiątkowe zdjęcie.
Końcowa klasyfikacja wygląda następująco:

I miejsce Szkoła Podstawowa Specjalna nr 35 Ruda Śl.
II miejsce Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 Bytom
III miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 Gliwice
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna Zabrze drużyna „A”
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi Zabrze 
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna Zabrze drużyna „B”.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy, piłki, kalendarze, puchary, zamrażacze oraz zestawy gier do aktywnego spędzania czasu wolnego przygotowane przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, a każdy uczestnik pamiątkową czapeczkę.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia XX Świątecznego Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej.

Tekst i zdjęcia od organizatorów turnieju.

biski 3685

biski 3738