Strona  internetowa Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje:

"W rejonie skrzyżowania ulic Bytomska/ Kasprowicza/ Młyńska trwają prace przy przebudowie skrzyżowania. Przebudowa związana jest z budową w tym rejonie marketu spożywczego. Przy wykorzystaniu obecnego układu komunikacyjnego wprowadzony zostanie na skrzyżowaniu ruch okrężny przy wydłużonej wyspie centralnej. Taka reorganizacja ma na celu poprawę warunków ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu".

Skrzyżowanie po przebudowie będzie wyglądać następująco:

droga3

droga2

droga1