Co roku Urząd Miejski w Zabrzu organizuje konkurs na projekty, które po ocenie są finansowane z budżetu miasta.

Jest to dodatkowa forma finansowania projektów, odrębna np. od Budżetu Partycypacyjnego. W tym roku z naszej dzielnicy zakwalifikowano do realizacji dwa projekty:

  1. Cykl koncertów pt. " Biskupickie spotkania z muzyką w plenerze - drugi sezon" - kwota dofinasowania 6 200,00 zł (Wydział realizujący: Wydział Kultury i Dziedzictwa).
  2. Wyposażenie szkoły w sprzęt nagłaśniający - kwota dofinansowania  3 300,00 zł (Wydział realizujący: Wydział Oświaty).