Rada Dzielnicy Biskupice oraz Stowarzyszenie „Nasze Biskupice” zapraszają do udziału w
plenerze i konkursie fotograficznym BISKUPICKIE FOTOGRAFOWANIE.
Rozpoczęcie:
12.09.2009r. godz. 9:00 – w Kaplicy ewangelickiej przy ul. Żmudy 2
Zakończenie:
12.09.2009r. godz. 16:00 – piknik na boisku Gimnazjum nr 20
Konkurs:
23.09.2009r. – koniec zgłaszania prac.
Wernisaż i wystawa:
03.10.2009r. godz. 12:00 – Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 2 w Biskupicach.
Szczegółowy Regulamin pleneru i konkursu dostępny jest tutaj.